Guziki

Rada Pedagogiczna

Kompetencje Rady Pedagogicznej określa ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 oraz z 2016 r. poz. 35 i 64) oraz statut Zespołu Szkół.

L.p.

Nauczyciel

Nauczany przedmiot, funkcja

38

Adamska Ewa

świetlica, świetlica trener Odysei Umysłu

1

Bancarewicz Halina

j. rosyjski

2

Bańkowska Dorota

edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy I

3

Blank Agnieszka

plastyka, edukacja plastyczna

4

Chocha Gracjana

j. hiszpański, wychowawca kl. V B, trener Odysei Umysłu

5

Chojnowska Anna

j. angielski

7

Dawidowicz Dorota

chemia

8

Dąbrowski Marian

koordynator, wychowanie fizyczne

9

Dobosz Helena

religia prawosławna

10

Dubrawska Małgorzata

j. polski

11

Dubrawski Janusz

Szachy

12

Goch Henryk

religia katolicka

13

Iwaniuk Danuta                  

matematyka, wychowawca kl. VI

14

Jasińska Anna

fizyka

15

Jasińska Edyta Sylwia

j. angielski

16

Jaśko Małgorzata

biblioteka, wychowanie świetlicowe

17

Jaśko Monika

wychowanie świetlicowe, trener Odysei Umysłu

18

Korolczuk Alina

wychowanie do życia w rodzinie

19

Kustyniuk Monika

logopeda

20

Lelewicz Anna

j. angielski, j. niemiecki, wychowawca kl. V A

21

Łodzińska Joanna

przyroda, biologia, wychowawca kl. II G

22

Malinowska Krystyna

geografia

24

Michałowska Kinga

pedagog

25

Miezio Elżbieta

j. polski, wychowawca kl. III G

26

Mijalska Genowefa

koordynator, historia, HiS, WOS, wychowawca kl. IV

27

Morusiewicz Edyta

świetlica, trener Odysei Umysłu

28

Niechwiedowicz Paweł

wychowanie fizyczne

29

Niewińska Joanna

religia katolicka

30

Olszewska Magdalena

j. francuski

31

Onoszko Marek

koordynator infor., zaj. techniczne, zaj. komp, informatyka

32

Ożlańska Elżbieta

rytmika

23

Ożlański Romuald

rytmika (akompaniator)

33

Paliwoda Lucyna

edukacja przedszkolna – wychowawca klasy 0

34

Paszkowski Jarosław

matematyka

34

Romek Katarzyna Anna

j. niemiecki

36

Rudzińska Joanna

edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy III B

37

Rybnik Anna

Świetlica, edukacja dla bezpieczeństwa

39

Strapczuk Urszula

świetlica, trener Odysei Umysłu

40

Szumowska Hanna

j. francuski

41

Tofiło Krzysztof

edukacja wczesnoszkolna – wychowawca klasy II

6

Waszkiewicz Joanna

j. angielski

42

Wosnitzka Małgorzata Maria

j. polski, świetlica, trener Odysei Umysłu

43

Zalewska Anna

koordynator, edukacja wczesnoszkolna – wych. kl. III A

44

Zbierajewska Marzenna Renata

muzyka, edukacja muzyczna, zajęcia artystyczne

45

Łupiński Mariusz

dyrektor, wychowawca kl. I G

 

Metadane strony

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

25-08-2016 - Edycja treści.

09-02-2016 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 263